maskiner 115

Mobilt sorteringsverk Maskinmekano 300Pd för sortering av jord,grus och återvinningsmaterial