Reningsverk

Vi har jobbat med avloppsanläggningar och enskilda avlopp i många år, en nyhet är att vi nu har börjat installera ett svensktillverkat minireningsverk i betong som har lång livslängd med 20 års garanti på reningsgraden.

WSB Clean minireningsverk är svensktillverkat, CE-märkt och testat enligt EN 12566-3. Reningsverket uppfyller även de nya krav som infördes 1 juli 2013.

Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve.
WSB Clean är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är anpassat för vårt nordiska klimat.

Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns ca 45 000 anläggningar i drift i 14 olika länder världen över.

Vi har standardlösningar för 1-25 hushåll men vi erbjuder även anläggningar för upp till ca 5000 personekvivalenter (PE).