Vår verksamhet består av gräv och schaktarbeten, vinterväghållning samt försäljning av jord & grus.

Vi säljer och installerar Svensktillverkade minireningsverk i betong godkända för hög skyddsklass utan behov av stor bädd eller infiltration, garanterat luktfritt och med 20 års garanti på reningsgraden.

Karlstad, Grums, Kil & Säffle är de kommuner vi till största del jobbar i.