Fastighetsskötsel

Yttre fastighetsskötsel som ex gräsklippning, snöröjning, sandning ,sopning mm